Slöjda En Stol Med Gudrun!

För första gången ställer Fi upp i valet till landsting/region!

Kl 15-16 den 1 aug finns F! på plats på torget i Karlshamn, med handverktyg och lokala träslag, och välkomnar Gudrun Schyman att ta plats och slöjda en stol! Allmänheten bjuds in att hjälpa till. Den slöjdade stolen är en symbol för hantverk och kulturarv, skapande och kreativitet, lokal resursanvändning och levande landsbygd. F! bjuder även på fika.

F! har under tidigare valkampanjer målat stolar rosa och ställt ut på gator och torg, för att manifestera att det behövs stolar i våra demokratiskt beslutande rum som besitts av personer som tar jämställdhet, mångfald och rättvisa på allvar.

close